TIRSDAGSMØTE 13.11.18

Tirsdagsmøte

I følge høstprogrammet i foreningen er det satt opp tirsdagsmøte 13.11.18

Dette må forandres til tirsdag 20.11.18 p.g.a. annet arrangement i foreningens lokale.
Program for kvelden sendes ut senere på mail.

Hilsen
Styret 

_______________________________________________________________________

Vil du, med ledsager, bli med på bedriftsbesøk til
Arcus ASA produksjonslokaler og lager på
Gjelleråsen - Oslo
Fredag 31. august 2018
Dette blir en hurtig informasjon, det er ca. 20 plasser til disposisjon, og påmelding må skje til Leif Harald på mail,
 lhhansen@online.no
første mann til mølla prinsippet gjelder....
Programmet er som følger:
Vi blir hentet i buss på Landmannstorget
Tidspunkt bli bekjentgjort senere, men sannsynlig kl. 09.30
Kl. 12.00 Spiser vil lunsj på Schrøder i Oslo – en spennende meny
Kl. 14.00 Avreise til Arcus produksjon og lager på Gjelleråsen
Kl. 15.00 Omvisning v/Porsgrunnsjenta Gunnhild Åsland, leder av Arcus omvisningstjeneste.
Vi besøker destilleri, krydderrom og produksjonslokaler før vi går til prøvesmaking med etterfølgende bespisning.

Siste frist for påmelding fredag 24. august

________________________________________________________________________

Tur med "ERIK"

                                                                                             

 

 

                      Skien Sjømandsforening  og Erik's venner

          vil arrangere en skjærgårdtur med 

          slepebåten ”Erik”

 

       Lørdag  8. september 2018

           

Dette blir siste tur i år og er åpen for medlemmer med ledsager.

Pris: kr.300/pers. inkl. reker  m/tilbehør   


   Avgang fra Tollboden presis kl. 11:00

 

Påmelding til Borgar Strand

Mobil:  452 48 008

e-post: vigsy@online.no

og som vanlig er det ”første mann til mølla”

Vi har et ”tak” på 25.

 

S.u. Senest søndag 2.sept.

 

N.B. Forbehold om antall påmeldte.

 

           

 

 

Hilsen

Skien Sjømandsforening / Erik’s venne r

 _______________________________

Bacalaofestivalen i Brevik

     Skien Sjømandsforening og Erik's venner
      arrangerer en medlemstur til Brevik
                     LØRDAG 14 juli
              Avgang presis kl. 11:00 Tollboden
       Pris for turen inkl. bacalao kr. 300,/pers

    Påmelding til Borgar Strand

         Mobil:   452 48 008

       e-post: vigsy@online.no 


__________________________________


Sjømat-og fiskefestival i Langesund

 

 

Skien Sjømandsforening og Erik’s venner vil

  arrangere en medlemstur til Langesund

                LØRDAG 30.06.18 

            Avgang presis kl. 11:00

Pris for turen inkl.reker m/ tilbehør kr. 300,-/pers.

 

Det er sjøens matkammer som står i hovedfokus på Langesund Sjømat- og Fiskefestival. Det blir sjømat, foredrag, kystkultur og underholdning.

I tillegg blir det smakfulle retter av fisk og skalldyr å oppleve underveis hele helgen på festivalområdet. Det legges opp til en hyggelig opplevelse for hele familien

      Påmelding til Borgar Strand

     Mobil:   452 48 008

     e-post: vigsy@online.no

 

Påmelding senest fredag 22.06.18

 


Tirsdagsmøte 10. april


Telemarkskanalen er et nyere navn på to av Telemarks tre kanaler med sluseanlegg. Betegnelsen ble tatt i bruk rundt 1990.
 
Norsjø-Skienkanalen, med slusene i Skien og ved Løveid ble bygget i perioden 1854 - 1861, og er den eldste av de to kanalene. Denne kanalen forbinder Norsjø med Bryggevannet i Skien, og med Frierfjorden i Bamble.
 
Bandak-Norsjøkanalen er den opprinnelig kanalen og ble åpnet i 1892. I Europa ble denne kanalen i europiske reisehåndbøker betegnet som er av "verdens åttende underverk" da den var ferdig.
 
Hvorfor fikk vi disse to kanalene som består av 18 slusekammer, er 105 km lang og har en høydeforskjell (løftehøyde på 72 m?
 
Foredrag med ord og bilder ved Gunleik Kjestveit.
 

Tirsdagsmøte 13. mars

Foredrag/ vise-verk tirsdag 13.mars kl. 19:00
 
  Vi får  besøk av Ragnar Sør Olsen.
  Hittil kan hans karriere i grove trekk deles inn i tre perioder.
  Den første som populær og lokalkjent visesanger slutten på 60-tallet,
  den andre som jazzmusiker og vokalist og den tredje som komponist,
  arrangør, tekstforfatter, artist og tolker av egne og andres viser.
  Denne kvelden i Skien Sjømandsforening vil han presentere sitt viseverk:
                                      
  “GÅ AN”om hvalfanger’n, hans minner og meritter.
 
 
Du tas med på musikalsk seilas i hvalfangerens univers, fra nord til sør,
på kryss og tvers, fra Arktis til Antarktis. Du blir kjent med førstereisgutten og folka på feltet.
Reder,   flenser, koker og smed.
Skipper og skytter, skjærer og separatormann. Kjeletømmer og lemmer, en altmuligmann, og flere med han.
 
Som vanlig er det servering av karbonadesmørbrød.  
 
Vel møtt
 
Hilsen
Skien Sjømandsforening

2018

Vi ønsker alle våre medlemmer med familie
et riktig GODT NYTT ÅR.

Vi minner om Generalforsamling
fredag 26. januar kl. 19:00

Hilsen
Skien Sjømandsforening

Minebøssen

Mandag 23. oktober 2017 kom minebøssen igjen ut i friluft og i den anledning ble det en liten markering ved Harald Hansens brygge. Tilstede var ordfører i Skien Hedda Foss Five, Tor Arnesen fra Skien Kommune, formann Ove Evensen og medlemmer i Skien Sjømandsforening .


HISTORIEN OM MINEBØSSEN

 

                Minebøssen ble avduket 17.mai 1920.

         Reist av Skien Sjømandforening  og sjøfarts-

interesserte i Skien. Minebøssen ble laget for å ha to funksjoner, den skulle hedre norske sjøfolk som falt under 1. verdenskrig og samtidig ble den brukt til å samle inn penger til de etterlatte familiene.

 

17. mai 1920 foregikk den høytidlige avdukingen av minebøssen.

Som en kurositet kan nevnes at første tømming skjedde 18, mai med beløpet kr. 1.134,50

Videre 20.mai: kr. 157.09, 26. mai kr. 244,90

 

Første gang minebøssen ble nevnt i Skien Sjømandsforening var i styremøte 14.jan 1920

men forslaget kom fra konsul H.H. Holta høsten 1919.

 

Utdrag referat fra styremøte 14. jan 1920

”Deretter redegjorde konsul Holta over sitt forslag til en mindebøsse for krigsforliste sjøfolk og forslaget vandt enstemmig bifalt. En arbeidskomite ble valgt: Konsul Holta og los Christensen  og det ble vedtatt å legge det fram på generalforsamlingen”

 

På generalforsamlingen januar 1920 redegjorde Holta  for sitt forslag og fikk foreningens tilslutning. Det ble vedtatt at det sittende styre skulle fortsette arbeide. Formann, kaptein H.G. Hansen, viseformann , havnefogd O.P. Christoffersen og styremedlemmene, los Joh. Gustafsen, kaptein Yngvar Hansen og kaptein Frantz Landgraff

På forskjellige styremøter vinter/vår 1920 ble det diskutert om plassering.

De først forslag var Jernbanetorvet utenfor Komunens hus og Rådhusplassen, men den endelige bestemmelse var den såkalte Mudringen, ved byens innerste kailinje og sør for Fiskebasarene som nå for lengst er revet.

Den høytidlige avduking av bøssen var 17.mai 1920 . På plassen foran minebøssen var det samlet flere hundre mennesker, da byens ordfører h.r. advokat Lars Skjelbred foretok avdukingen og i en kort tale oppfordret byens befolkning til å yte bidrag til det gode formål.

 

 

 

 

 

 

 

Det kan også nevnes at i den anledning fikk Skien Sjømandforening til et lite tog gjennom nedre bydel. Da toget startet var det nesten bare foreningens styre- og komitemedlemmer i toget, men underveis sluttet flere seg til. Det lille toget ga støtet til at borgertoget, som hadde vært sløyfet siden krigsutbruddet 1914, ble gjenopptatt i Skien

 

Ved Fiskebasarene sto minebøssa i mange år, men i 60-70 åra ble det sterke inngrep i det innerste havneområde. Økning av biler førte til ny veiforbindelse mellom Bryggen og Bruene, riving av Fiskebasarene  og flytting av minebøssen.

Siden har bøssen vært på vandring, først til Rådhusplassen hvor den sto noen år, men da omlegging av Rådhusplassen ble foretatt måtte bøssen fjernes igjen og da mulighetene var små for ny plass i friluft, ble bøssen plassert på Fylkemuseet sjøfartsavdeling.

Skien Sjømandsforening fikk ny lokaler på Langrygga 5 i 1992 og i 1994  fikk vi plassert minebøssen i inngangspartiet til foreningen.

Foreningen har forsøkt å få denne historiske bøssen ut i friluft gjennom lengre tid .

 

Med velvillig hjelp fra Skien Kommune og ikke minst fra Tor Arnesen, har den nå fått sin rette plass ved bryggetrappa innerst i havnebassenget, bare noen meter fra den opprinnelige plassen hvor den ble avduket 17. mai 1920 og det vil bli en liten markering ved bøssen mandag 23.oktober kl. 16:00

 

 

Siste nytt

  Skien Sjømandsforening og Erik's venner vil arrangere en skjærgårdstur med "ErIK" 

                              LØRDAG 9. SEPT. 2017

Dette blir siste tur i år og er åpent for medlemmer med ledsager.
Pris kr. 300/pers inkl. reker med tilbehør
Avgang Tollboden kl. 11:00
Påmelding til Borgar, 452 48 008 eller vigsy@online.no

Som vanlig er det "første mann til mølla"

N.B. Forbehold om,antall påmeldte

Bacalaofestivalen i Brevik

Skien Sjømandsforening og Erik's venner vil arrangere
en tur til Brevik med Slepebåten "Erik"
                       LØRDAG 15.juni
"Erik" ligger ved Tollboden og avgang vil være
                             presis kl. 11:00

Pris for turen inkl. bacalao servert om bord
                          kr. 300/pers.
Påmelding til Borgar   452 48 008   eller vigsy@online.no

                                senest 30. juni
    
           
Hvis været tillater tar vi en tur i skjærgården etter oppholdet i Brevik.
  
   
     


 
KYSTKULTURDAGEN LANGESUND LØRDAG 17.JUNI 2017
 
 
I 2015 hadde vi fullbooket båt til Kystkulturdagen i Langesund og vi vil
prøve å gjenta suksessen i år.
“Erik” er nå som de fleste kjenner til “ship shape” etter et 4 uker på Skjerkøya
og ikke minst etter en iherdig innsats av en ivrig dugnadsgjeng.
 
Vedlagt følger program og som dere ser er det et foredrag av Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernsenter lørdag kl. 12:00-14:00
Foredraget er over tema om reparasjon og vedlikehold, samt sitt arbeide med “Gjøa” (Dette er en invitasjon og påmelding)
 
Påmelding til Borgar vigsy@online.no eller 452 48 008 (første mann til mølla osv.)
 
Som vanlig blir det rekebuffe pris kr. 300
 
Informasjon om avgang kommer senere etter at endelig program er på plass
 
Hilsen
Skien Sjømandsforening/Erik's venenr

  
N.B.  Denne turen er avlyst p.g.a. manglende interesse


Per Schaug 90 år

Onsdag 15. mars fylte vårt æresmedlem og foreningens eldste medlem 90 år.
Formann Ove Evensen og kasserer Nils Ole Melum var på besøk og overrakte blomster og noe godt til kaffen,
Skien Sjømandsforening gratulerer så mye.

Generalforsamlingen

134.Generalforsamlingen i Skien Sjømandsforening ble avholdt 27.01.17.  Det var meget god oppslutning og til middag hadde vi følgende gjester:

Anton Smith og Anders Hyvik fra Brevik Sjømandsforening

Formann Ove Evensen og styremedlemmene Hans Ove Strand, Bjørn Wickmann, Arne Thormodsen  og Arnulf Semb var på valg.

Varamenn ikke på valg.

Nye varamann valgt: Bjørn Hegg

Nytt styre 2017

Formann Ove Evensen, nestformann Ole Kulbeck, sekretær Hans Ove Strand, kasserer Nils Ole Melum, styremedlemmer: Borgar Strand, Bjørn Wickmann, Arne Kristian Thormodsen

Varamenn: Bjørn Hegg, Gunnar Lie og Harald Gunleikskås


Valgkomite: Leif Harald Hansen, Arnold Nomme


Medlemskontingent

En melding til alle våre medlemmer.

De av våre medlemmer som ikke har mottatt faktura på kontingent for 2017  er den mest sannsynlige årsak at det er feil i adresser eller e-postadresser i vårt kartotek. Kontakt da vår kasserer Nils Ole Melum eller sekretær Hans Ove Strand.

HUSK Å INFORMERE OM ADRESSEFORANDRING, E-POSTADRESSER; TELEFONNUMMER

Mersmak 26-27 august 2016

  
    
Da er Mersmak 2016 over og foreningen vil takke alle frivillige som har bidratt til at arrangementet ble vellykket. Tusen takk til dere alle.

Ekstra ordinært landsmøte i Lillesand 22.10.15

Som forventet ble det vedtatt og nedlegge Landsforbundet. Det var kun fire foreninger
igjen i forbundet og det endelige vedtak om nedleggelse ble foretatt i Lillesand 22.10.1015

Utdrag fra protokoll:
SAK 8: ANNEN GANGS BEHANDLING AV OPPLØSNINGSVEDTAKET
På ordinært landsmøte 30.05.15 etter skriftlig votering vedtok delegatene enstemmig følgende vedtak:
Med hjemmel i vedtektenes § 13 ble styrets forslag om at Landsforbundet opphører og nødvendige skritt blir tatt for å nedlegge virksomheten

Etter skriftlig votering over forslaget, fattet landsmøtedeltakerne følgende:
Vedtak:
Det ordinære Landsmøtevedtak ble enstemmig godkjent med 13 stemmer

Sjømandsforeningenes landsmøte

Landsmøte 30.mai 2015
Da er landsmøte over og styrets forslag til nedleggelse ble, som forventet, vedtatt.
Som kjent skal dette ut på høring i foreningene og det endelige
"gravølet" skjer i ekstraordinært landsmøte i Lillesand medio oktober 2015.
Skien Sjømandsforening takker alle som har bidratt til at dette ble  et vellykket arrangement
 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 10:30

Takk for flotte blomster til min 70 års dag !
Hilsen Harald Gunleikskås

...
01.09 | 20:36

Det er mulig, men oppgi mailadresse så sender jeg deg et tilbud.

...
29.08 | 13:35

Hei, vi er ca. 30 pers. Fra kommunem/oppvekst, som leide lokaler hos dere før sommerferien. Det var så flott at vi vurderer julebord hos dere også. er d mulig?

...
31.12 | 20:09

Leier dere ut deres lokaler i Skien?

...
Du liker denne siden